صبحانه سلام

1394/02/05 16:38:59

به گزارش روابط عمومی سلام بچه های مجتمع آفرینش های هنری هر سه شنبه بعد از حدیث شریفه کسا با هم صبحانه می خورند. پیشنهاد این رسم بعد از کسب افتخار چاپ این دعای شریف در مجتمع سلام توسط خانم فروتن "یکی از کارشناسان فروش" مطرح شد. و مدیریت سلام بالطبع استقبال کردند.

به علت ارادت خاصی که همه مدیران و کارمندان سلام به این حدیث شریف دارند شاید تمام طول هفته را در فکر صبح های سه شنبه بگذرانیم. شما هم می توانید سه شنبه صبح در خواندن این حدیث به آدرس دفتر مرکزی سلام میهمان ما باشید.


معاونت آی تی

مشاوره تلفنی با کارشناسان فروش هدایای تبلیغاتی سلام